Crew

Oncologie Team Tilburg

Welkom op de website van Oncologie Team Tilburg: een samenwerkingsverband van betrokken eerstelijns zorgverleners, voor u als oncologische patiënt in uw eigen woonomgeving.

In Nederland wordt er jaarlijks bij ruim 100.000 mensen kanker vastgesteld. De behandeling van deze ziekte is vaak complex en er kunnen zich problemen voordoen, zowel tijdens als na de behandeling. Wij doen ons uiterste best om u te ondersteunen in dit proces. Als team kunnen wij op een effectieve manier uw hulpvraag samen met u in kaart brengen en u de beste zorg bieden tijdens of na uw ziekenhuisbehandeling. We werken hierbij samen met uw huisarts en indien nodig uw specialist in het ziekenhuis.

"Uniek aanbod in Tilburg van oncologische zorg dichtbij huis door het multidisciplinair team."

  • Missie

    Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische zorg dicht bij huis waarin zijn/haar hulpvraag centraal staat. Deze zorg wordt geleverd door een deskundig multidisciplinair team waardoor de patiënt zich gesteund en gehoord voelt.

  • Visie

    Oncologie Team Tilburg staat voor een integrale multidisciplinaire benadering van de zorg in de eerste lijn in alle fases van het ziekteproces: vroege herkenning van de ziekte, tijdens de medische behandeling en in de nazorg.

  • Strategie

    Ons team biedt psychosociale, paramedische zorg en revalidatiezorg dicht bij huis. We werken in nauwe samenwerking met huisarts, verpleegkundigen en specialist. Daarbij is zelf- management essentieel zodat patiënten de regie over hun leven kunnen hernemen of behouden.